baner_foto

Na Drodze Samurajów


O wielkim bogactwie, jakie niosą japońskie sztuki walki
Powrót

Ki Ken Tai Icchi – 気剣体一致

Opublikowano 22.04.2019

Budo jest drogą do doskonałości. Choć wiemy, że jest to cel odległy i abstrakcyjny, staramy się nim podążać, by zajść jak najdalej. Koncentrujemy się na każdym treningu, by „wykuwać” nasze ciało. By działało lepiej. Podobnie poprzez medytację i pracę z umysłem. Praktycy ken-zen-sho rozwijają jeszcze kolejny element, np poprzez kaligrafię. Czym jest jednak to, co chcemy osiągnąć?

Kiedy nasza technika jest idealna? Kiedy cięcie, dźwignia, rzut czy nawet pociągnięcie pędzla po papierze – staje się ideałem? Każdy z nas ma, lub wyrobi w sobie, pewno wyobrażenie idealnej techniki. Choć to pojęcie jest dość ulotne, mniej lub bardziej dokładnie będziemy w stanie nakreślić czy opisać, czym dla nas jest taki ideał. Idealne cięcie może dawać pewne „odczucie”, może „wyglądać”, może mieć nawet swój „dźwięk”. Kiedy jednak cięcie jest idealne?

Jedną wielu rzeczy, która świadczy o perfekcyjnym wykonaniu techniki (cięcia, rzutu, dźwigni… wszystko jedno) jest ki-ken-tai-icchi.

  • Ki (気) – energia/duch, ale w tym znaczeniu również intencja i zamysł.
  • Ken (剣) – miecz, ostrze, ale tutaj także każde inne narzędzie, czy nawet technika
  • Tai (体) – ciało, ale nie tylko jako ciało człowieka; dotyczy to też zbroi, a nawet konia, gdybyśmy na nim jechali
Te trzy elementy muszą być w każdej technice.

  • Kiedy nasz umysł pracuje, jest spokojny i nieporuszony (fudoshin), a nasza intencja jest czysta i bez zawahania (気)
  • Kiedy nasza technika jest naturalna, a broń (narzędzie?) rusza się niczym przedłużenie ciała (剣)
  • Kiedy nasze ciało rusza się w pewny sposób, ukształtowane intensywnym treningiem (体)
Gdy te trzy są rozwinięte, muszą ze sobą dobrze współdziałać. Ostatnim elementem jest więc synchronizacja tych trzech, harmonia między nimi.

  • Icchi (一致) – jedność
Gdy to następuje, zostaje osiągnięta jedność Ki-Ken-Tai, człowiek zyskuje stan, w którym niezmącony, czysty umysł może reagować na wszystkie bodźce. Osiąga Mushin. W moim rozumieniu jest to jedna z cech techniki idealnej. Techniki, której intencja, wykonanie i ruch odbywa się w tym samym czasie, która dzięki temu pozostaje ulotna, niezauważalna, dopóki nie jest za późno. Techniki mocnej i pewnej, nie zmąconej wątpliwością lub zawahaniem. To właśnie jest Ki-Ken-Tai-Icchi.
Powrót